Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Munkfors kommun antog en ny översiktsplan 2013-09-10.

Översiktplanen visar i stora drag hur kommunens mark- och vattenområden bör användas och hur bebyggelsen kan utvecklas och bevaras i framtiden. Översiktsplanen väger olika intressen mot varandra som exempelvis naturvård, boendeområden, trafik och kulturminnesvård. Planeringsperspektivet i översiktsplanen är 15-25 år och är därmed ett viktigt strategiskt instrument för kommunen. Planen visar riktningen framåt, behandlar viktiga strategiska frågor samt anger mål och strategier för kommunens utveckling.

Det övergripande målet

Det övergripande målet med planen är att medverka till att uppfylla Kommunvision 2020: ”Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun – känd för att vara spännande, stolt och nyfiken”.

Läs översiktsplanen i sin helhet

Publicering: 2016-01-19 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se