Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Munkfors kommuns översiktsplan blev antagen 2013-09-10.

Översiktplanen visar i stora drag hur användningen av kommunens mark- och vattenområden bör se ut.
Översiktsplanen visar även hur kommunen kan utveckla samt bevara bebyggelsen i framtiden.
Översiktsplanen väger olika intressen mot varandra som exempelvis naturvård, boendeområden, trafik och kulturminnesvård.
Planeringsperspektivet i översiktsplanen är 15-25 år och översiktsplanen är därmed ett viktigt strategiskt instrument för kommunen.
Planen visar riktningen framåt, behandlar viktiga strategiska frågor samt anger mål och strategier för kommunens utveckling.

Dokument och länkar

Dokument att ladda ner

Publicering: 2016-01-19 | Ändrat: 2020-10-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se