Familj, barn och unga

Du som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd eller har problem med missbruk har rätt till stöd och hjälp från kommunen. Det gäller även dig som är förälder och behöver stöttning med ditt barn.

En person kan vara i behov av socialt stöd i många olika skeden i livet. Det kan till exempel handla om problem i familjerelationer, oro för barn eller risk- och missbruk. Det kan också handla om att du nyligen anlänt till Sverige eller att du nyligen blivit förälder och behöver hjälp att anpassa dig till det nya livet.

Då finns kommunens individ- och familjeomsorg. När du söker socialt stöd via individ- och familjeomsorgen kan du få träffa en socialsekreterare eller en handläggare beroende på vilken slags hjälp du behöver. Socialsekreterarna och handläggare kan ge hjälp och stöd men även förmedla kontakter så att du får den hjälp som är rätt för dig.

Kontakt

Socialsekreterare och handläggare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Socialjour

På kvällar och helger kan du kontakta socialjouren om du:

  • misstänker att barn eller ungdomar far illa,
  • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende,
  • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk,
  • är i akut behov av boende med stöd eller
  • är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Telefon: 073-46 14 328

Gäller det en situation där det är fara för liv, hälsa eller pågående brott – ring 112.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Publicering: 2023-07-11 | Ändrat: 2024-01-25
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut