Hoppa till huvudinnehåll

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inte bara inför sorg och saknad utan också inför en del praktiska problem att hantera. Om tillgångarna i dödsboet bara räcker till utgifter i samband med dödsfallet kan ni upprätta en dödsboanmälan och ansöka om ekonomiskt bistånd.

När en person avlidit måste dödsboet göra en boutredning där dödsboets delägare ska redovisa tillgångar och skulder i en bouppteckning. Dödsboet ska upprätta en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet.

En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen i vissa fall. Detta gäller om tillgångarna bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får då inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands.

Du kan läsa mer om hur en bouppteckning eller en dödsboanmälan ska genomföras på Skatteverkets webbplats.

Det är dödsbodelägarna (efterlevande make/maka, arvingar och universella testamentstagare) som gemensamt ansvarar för att förvalta den dödes egendom under tiden som boutredningen pågår.

Om det inte finns några dödsbodelägare är det Allmänna Arvsfonden som är dödsbodelägare istället. Om dödsboet saknar tillgångar och Allmänna Arvsfonden är dödsbodelägare så är det socialtjänsten som ansvarar för att förvalta och avveckla dödsboet.

Du kan anlita en begravningsbyrå för de praktiska frågorna kring dödsfallet och begravningsceremonin. Begravningsbyråer erbjuder ofta hjälp även med juridiska aspekter kring arv och alla de avslut som ett dödsfall för med sig.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Som ett underlag till ansökan ska du skicka in en dödsboanmälan. Det kostar inget att göra en dödsboanmälan.

Saker att tänka på när du gör en dödsboanmälan

Det finns vissa saker att tänka på när du ska göra en dödsboanmälan. Nedan följer en lista med de viktigaste sakerna.

 1. Du måste stoppa eventuella betalningsuppdrag via autogiro omedelbart.
 2. Dödsboet ska inte betala räkningar som avser dödsboet förrän dödsboanmälan är klar.
 3. Kom ihåg att anhöriga inte ärver den avlidnas skulder.
 4. Tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand gå till att betala begravningen och avyttringskostnader av hemmet.
 5. Spara alla kvitton från begravning och avyttring av hemmet då de är viktiga handlingar i boutredningen.
 6. Om dödsboets tillgångar inte räcker till övriga skulder avskrivs skulderna efter att dödsboanmälan lämnats till fordringsägarna.
 7. Meddela samtliga fordringsägare att en dödsutredning pågår.
 8. Om det finns en fullmakt att agera på den avlidnes vägnar upphör denna att gälla vid dödsfallet.
 9. Om den avlidna var gift vid dödsfallet ska den avlidnes del i makans eller makens giftorättsgods räknas med vid bedömning av tillgångar.

Uppgifter du ska lämna i samband med en dödsboanmälan

Det finns vissa uppgifter som kommunen kommer fråga dig om när du ska göra en dödsboanmälan. Nedan följer en lista med de viktigaste uppgifterna du bör ha till hands.

 1. Släktintyg som du beställer från Skatteverket.
 2. Namn och aktuella adresser till samtliga dödsbodelägare.
 3. En kopia av den avlidnes senaste deklaration och skattsedel om slutlig skatt.
 4. Handling om den avlidnes inkomst under året (lön, pension m.m.) och avdragen skatt.
 5. Uppgift om den avlidnes eventuella kontanter på dödsdagen.
 6. Uppgifter från bank/banker om tillgångar på dödsdagen samt ett aktuellt bankkontoutdrag.
 7. Uppgift om eventuella inbetalningar som kommit till den avlidne efter dödsdagen.
 8. Uppgift om eventuella försäkringar som den avlidne haft.
 9. Intyg gällande eventuell bostadsrätt värde.
 10. Uppgift om skulder som den avlidna hade på dödsdagen, till exempel vårdkostnader och hyra.
 11. Offert eller räkning på begravningskostnader.
 12. Eventuellt testamente.
 13. Eventuella fordringar på grund av en fastighetsöverlåtelse.
 14. Om den avlidna hade andel i ett oskiftat bo ska du lämna in en bouppteckning som visar detta.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt gällande dödsboanmälan

Ann-Christin Vilhelmsson, dödsbohandläggare
Telefon: 0563-54 12 10
Telefontid: 09.00-12.00 måndag – torsdag
E-post: ann-christin.vilhelmsson@munkfors.se

Publicering: 2020-03-09 | Ändrat: 2023-11-21
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut