Bruket

Planer

Munkfors kommun ska verka för en god byggnadskultur, stads- och landskapsmiljö. Det gör vi genom att planera för bostäder, cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker, gångbanor, parkeringar och torg. Här kan du ta del av översikts-, detalj- och andra planer som gäller för Munkfors kommun.

Hur bebyggelsen ska se ut kan kommunen avgöra genom plan- och bygglagens bestämmelser om detaljplaner. Detaljplaner kan användas både för nya områden och för befintliga som ska byggas om eller bevaras. Bestämmelserna i detaljplanen är bindande för den som vill bygga eller bygga om i området. Det gemensamma målet med våra planer är att tillsammans uppfylla Kommunvisionen 2020. Det innebär att vi tillsammans verkar för att Munkfors-Ransäter är en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun – känd för att vara spännande, stolt och nyfiken.

Var med och påverka

Du som kommuninvånare kan alltid vara med och påverka.
Det gör du genom att exempelvis lämna ett medborgarförslag

Publicering: 2016-01-19 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se