Särskilt farliga ämnen

Som konsument har du rätt att få veta om en produkt eller en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Butiken är skyldig att ge dig information om detta inom 45 veckodagar.

Vad är ett särskilt farligt ämne?

De särskilt farliga ämnena finns listade i kandidatförteckningen som är en del av den europeiska 45-dagars kemikalielagstiftningen Reach.
Ämnena har egenskaper som:

  • är cancerframkallande,
  • skadar arvsmassan,
  • stör fortplantningsförmågan,
  • lagras i miljön och i våra kroppar samt
  • är hormonstörande egenskaper eller
  • har andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan nämnda.

I vilka varor finns särskilt farliga ämnen?

Du finner dessa ämnen i plaster, byggmaterial, textilier, elektronik, leksaker med mera. Det kan röra sig om ämnen som ftalater som ingår som mjukgörare i plaster och PVC-golv, bromerade flamskyddsmedel i elektronik och perflourerade ämnen i textilier.

45-dagars regeln och krav på information till kunder

Om en vara innehåller mer än 0.1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen ska återförsäljaren inom 45 veckodagar kunna lämna information till dig om varan innehåller ett ämne på kandidatförteckningen. 45-dagarsregeln gäller enligt artikel 33 i den kemiska EU-lagstiftningen, den så kallade Reach-förordningen. Använd dig gärna av kemikalieinspektionens blankett ”Jag begär information om ämnen i en vara” i butiken när du vill att återförsäljaren ska lämna ut information.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2020-06-04 | Ändrat: 2020-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se