Bilvård

Är bilen smutsig och det är dags att tvätta den igen? Tänk då på att inte tvätta din bil på gatan, gården eller parkeringsplatsen där hemma!

Smutset på din bil innehåller föroreningar som metaller, oljor, smörjmedel, fetter, däckpartiklar, bränslerester, kemikalier från bilvårdsmedel och andra miljöfarliga ämnen. När du tvättar din bil följer dessa föroreningar med vattnet och kan bli kvar i både marken och vattendrag en lång tid. Därför ska du helst inte tvätta din bil hemma.

Välj en automattvätt eller gör-det-själv-hall

Om du tvättar din bil hemma på gatan eller annan asfalterad plats rinner ofta tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar då orenat i närmaste vattendrag och kan orsaka problem för alla organismer och djur som lever där. Det bästa du kan göra som bilägare är att tvätta sin bil i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall eftersom dessa verksamheter har ett reningssystem. Alla biltvättar ska ha en oljeavskiljare, detta system minskar oljehalten i vattnet men släpper dock igenom tungmetaller och tvättmedel.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma

Om du måste tvätta bilen hemma på gatan eller på annan asfalterad plats utan ett reningssystem är det bättre att placera bilen på en grusad yta eller på en gräsyta. Då har naturen större chans att bryta ner föroreningarna och till en viss del rena vattnet innan det tränger ner i marken. Det är dock viktigt att du inte tvättar bilen nära vattendrag eller dagvattenbrunnar så att förorenat vatten rinner rakt ut utan någon som helst rening.

Välj miljömärkning!

På samma sätt som du ska vara aktsam med var du tvättar bilen ska du också vara aktsam med vad  du tvättar bilenBåde bilshampoo och avfettningsmedel innehåller farliga ämnen som tensider och andra kemikalier som är skadliga för miljön. Alla tungmetaller, kemiska produkter och partiklar som blandar sig med tensiderna i vattnet bildar en giftig blandning som kan skada djur och vattenliv ifall det når våra vattendrag.

Tips!

  • Tvätta bilen när den är varm eller det är varmt ute.  Det gör att tvättmedlen blir mer verksamma och effektiva.
  • Svanen och Bra Miljöval är två exempel på miljömärkningar till ditt bilschampo.
  • Avsluta tvätten med att vaxa bilen. En ordentligt vaxad bil behöver inte tvättas lika ofta, det kan räcka med en avsköljning så rinner smutsen av.
  • Försök minska användningen av avfettningsmedel.
  • Har din bil några svåra fläckar? Inga problem! Det finns miljöanpassat avfettningsmedel. Välj ett aromatfritt eller lågaromatiskt sådant.
  • Var försiktig med specialmedel som fälgtvätt och liknande. Detta är ofta starka produkter som i de flesta fall kan ersättas med vanligt diskmedel.
Publicering: 2020-06-04 | Ändrat: 2020-09-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se