Grävskopa skopar snö.

Snö- och halkbekämpning

Med vintern kommer snön vilket i sin tur kan innebära problem i trafiken. Vi har ansvaret för att det ska råda god framkomlighet på kommunala gator och vägar.

Under perioden 15 november-31 mars har vi kontroll på väderutvecklingen dygnet runt och snöröjer vid behov.

För att underlätta för den som plogar kan du parkera din bil på markerade parkeringsplatser eller på din tomt. Blockera inte vägen, trottoarer eller parkeringar. Tänk på att plogbilen måste ta sig fram. Parkera gärna där det redan är plogat.

Undvik också att ditt sopkärl står långa stunder på gatan. Ställ ut tunnan samma morgon den ska tömmas och ta in den direkt när den är tömd.

När du skottar undan snö från din egen tomt och utfart, se till att den inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg. Snön kan frysa och utgör då en fara för bilister, gående och cyklister.

Plogning och halkbekämpning prioriteras utifrån följande:

  • Parkeringsytor
  • Tätortens vägar samt cykel- och gångvägar.

När det är halt ute kan du även hämta sand för att kunna halkbekämpa utanför ditt eget hus. Gratis sand finns vid kommunförrådet. Glöm inte att ta med en egen hink eller liknande att ha sanden i.

Besöksadress

Uddeholmsvägen 11 B
684 31 Munkfors

Öppettider

Måndag till fredag klockan 07.00-16.00.

Har du synpunkter på snö- och halkbekämpningen?

Munkfors kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Det är därför viktigt för oss att veta vad du tycker. Lämna gärna din synpunkt på snö- och halkbekämpningen i vår blankett för synpunkter och klagomål.

Tänk på att alla gator vägar inom Munkfors kommun inte är kommunala. Vissa är enskilda vägar och andra är Trafikverkets.

Följande vägar ansvar Trafikverket för:

  • Uddeholmsvägen
  • Munkerudsvägen mellan gamla bron och Fryksdalsvägen
  • Mossängsvägen
  • Väg 733
  • Riksväg 62

Synpunkt på snö- och halkbekämpningen på de ovanstående vägarna lämnas på Trafikverkets e-tjänst för frågor och synpunkter om drift och underhåll.

Frågor och svar om snö- och halkbekämpning

När påbörjas snöröjningen?

Det är chef på tekniska som avgör när vi ska börja ploga. Under kvällar och helger finns alltid en arbetsledare i beredskap som beslutar om plogning. För att vi ska ploga ska snödjupet vara  6–8 centimeter på gator.

Förväntas det komma en väldigt stor snömängd, kan vi börja ploga under pågående snöfall efter cirka 12–15 centimeter. Annars brukar vi oftast vänta tills det har slutat snöa för att undvika att vi ska behöva ploga två gånger.

Det är både en kostnadsfråga och en arbetstidsfråga - varje gång vi plogar kostar det cirka 100 000 kronor samt att personalen som plogar inte får arbeta hur länge som helst utan att vila.

Hur lång tid tar snöröjningen?

Allt som allt brukar vi räkna med att det tar cirka 13 timmar att ploga i hela kommunen, men det kan skilja sig beroende på omständigheterna. Hur lång tid det tar att ploga beror både på mängden snö och vilken typ av snö det är. Blöt snö tar längre tid att ploga än torr och kall snö.

Kommunen är också uppdelad i flera plogdistrikt där varje enskilt distrikt ser ut på olika sätt. I vissa distrikt ansvarar kommunen för plogningen och i andra är det en entreprenör.

Varför dröjer det med min gata?

Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi är klar med våra prioriterade områden. Först plogar vi viktiga vägar som skolskjuts och hemtjänst använder.

Inom centralorten prioriteras gång- och cykelvägar samt de vägar som går ihop till större utfartsvägar inom samhället. Tänk också på att kommunens ansvar inte omfattar inte enskilda vägar och länsvägar.

Jag har fått en snövall framför min fastighet. När ska ni ta bort den?

När vi plogar kan det mycket riktigt bli en snövall framför din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön vid din infart, även om snövallen har uppstått av plogbilen.

Du får inte köra ut snön i gatan, det kan bli en trafikfara om det dröjer länge innan plogen kommer. Lägg den i stället på din tomt.

Vad är fastighetsägarens ansvar?

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort snö på sin egen tomt. Den som har en trottoar längs sin tomt måste skotta och sanda den. De trottoarer som kommunen väljer att lägga snö på behöver fastighetsägaren inte skotta.

När påbörjas halkbekämpningen?

Efter plogning kan det bli väldigt halt på vägen. Halkbekämpning börjar vi vanligen med dagen efter avslutad plogning. Vissa gång- och cykelvägar sandar vi direkt när vi plogat färdigt.

Vid annan halka, till exempel vid underkylt regn, börjar vi sanda så fort som möjligt.

Om det är riktigt kallt sandar vi normalt inte eftersom kylan ger en naturlig strävhet. När det är kallt är det dessutom svårare att få ett bra resultat av sandningen.

När sker sandupptagningen?

Kommunen arbetar efter att sandupptagningen ska vara gjord 1 maj. Dock med reservation för rådande väder.

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Länkar på andra sidor

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-02-28
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut