Kommunhusets framsida sett från marken och snett uppåt. På fasaden sitter en guldfärgad skylt med kommunvapnet och texten Munkfors kommun.Kommunhuset

Synpunkter och klagomål

Munkfors kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt. Skriv ner synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring.

Dina åsikter kan vi använda som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Oavsett vilken kommunal verksamhet du har synpunkter eller klagomål till så är det samma blankett du fyller i men du anger vilken verksamhet det gäller.

Besked inom en vecka

När din synpunkt eller ditt klagomål har kommit in till kommunen registreras det i kommunens diariesystem, sedan kommer berörda medarbetare/chefer få ta del av informationen samt få en möjlighet att besvara den och till sist sker återkoppling till dig.

När synpunkten eller klagomålet har blivit registrerat hos kommunen är det en allmän handling. Allmän handling innebär att alla som begär det kan få ta del av synpunkten, berömmet eller klagomålet, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.

Enligt Munkfors kommuns serviceåtagande gällande medborgarkontakter ska skrivelser i normalfallet besvaras inom en vecka.

Svaret ska innehålla upplysning om att;

  • kommunen tagit emot skrivelsen,
  • vem som handlägger ärendet,
  • hur handläggningen kommer att ske,
  • när ärendet kan vara avgjort samt
  • hur medborgaren kommer att bli underrättad om beslutet.

Dina synpunkter kan du lämna in till kommunens kontaktcenter genom att skriva ut blanketten nedan. Du kan också be att få blanketten utskriven av kontaktcenter. Ett annat alternativ är att skicka e-post med de uppgifter som blanketten innehåller till Munkfors kommuns e-post.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kommun@munkfors.se

Publicering: 2016-06-01 | Ändrat: 2023-11-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut