Redovisning av partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin.

Partistöd

Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.
Kommunfullmäktige beslutar om att betala ut partistöd en gång per år.
Partistödet ska användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Hur går redovisningen till?

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning samt en granskningsrapport till kommunen. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet samt att ge allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta användning av partistödet och deras redovisning. När redovisning och granskningsrapport inte kommit in inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd för kommande år.

Längre ner på denna sida finner du ett webbformulär som du kan använda för att skicka in din redovisning när det är dags. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och du ska lämna in den senast 30 juni året efter utbetalning. Webbformuläret gör det även möjligt för dig att, vid behov, bifoga separata bilagor för att redovisa dina kostnader.

Om du inte vill eller inte kan använda webbformuläret kan du istället ladda hem blanketten ”Redovisning partistöd”.

Ett signerat granskningsintyg

Till redovisningen ska du även bifoga ett signerat ”Granskningsintyg”. Respektive parti utser själv en särskild granskare som därefter granskar redovisningen.

Webbformulär

  Dokument och länkar

  Dokument att ladda hem

  Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 0563-54 10 00
  E-post: kontaktcenter@munkfors.se

  Publicering: 2019-08-29 | Ändrat: 2023-11-14
  Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
  Skriv ut