Vallokal

Allmänna val

Här hittar du information om val i Munkfors kommun kommun. Den tredje söndagen i september vart fjärde år hålls det ordinarie valet till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls valet till Europaparlamentet.

Här hittar du information om val i Munkfors kommun kommun. Den tredje söndagen i september vart fjärde år hålls det ordinarie valet till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls valet till Europaparlamentet.

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar. Ingen annan ska bestämma vad du röstar på.

Val till Europaparlamentet (EU-val)

Det är medborgarna i EU-länderna som väljer ledamöterna i parlamentet. Europaparlamentet har verksamhet i franska Strasbourg samt i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. De beslutar bland annat om EU:s lagar och budget. Av de 705 ledamöterna är det 21 svenska ledamöter som representerar Sveriges medborgare.

Genom Europaparlamentsvalet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Kommande valår

2024 Val till Europaparlamentet
2026 Val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
2029 Val till Europaparlamentet

Har du frågor om valet?

Om du har frågor om valet kan du ringa till Valupplysningen på telefon 020-825 825. Har du frågor som rör valet i Munkfors kommun kan du kontakta kontaktcenter eller mejla till kommun@munkfors.se.

Dokument och länkar

Länkar på andra sidor

Publicering: 2023-11-14 | Ändrat: 2023-11-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut