Rösta i valet

Du som är röstberättigad kan välja att rösta på valdagen, förtidsrösta eller rösta från utlandet. Du kan också få hjälp att rösta med hjälp av bud eller ambulerande röstmottagare.

Alla svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen har rösträtt. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige
  • medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer eller
  • medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast en månad före aktuellt val.

Rösta på valdagen

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och öppettider till din vallokal. Om du saknar ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är endast öppen på valdagen. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnan.

Förtidsröstning

Du kan välja att rösta i förtid under valperioden, i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det går att förtidsrösta fram till och med valdagen. Vill du förtidsrösta kan du göra det i kommunens kontaktcenter, Smedsgatan 16, 684 30 Munkfors.

Ta med dig id-handling och röstkort.

Rösta från utlandet

Om du är utomlands kan du brevrösta eller förtidsrösta på många svenska ambassader och konsulat. För att brevrösta måste du använda ett särskilt material som du beställer från Valmyndigheten, kommunen,
ambassader eller konsulat.

Få hjälp att rösta

Publicering: 2023-11-14 | Ändrat: 2023-11-15
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut