Suicidprevention

Varje år tar ca 1500–1600 personer i Sverige sitt liv. Sedan 2008 har Sverige en nollvision för suicid. Munkfors kommun ska jobba för att förebygga suicid och främja en god psykisk hälsa.

Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att det förebyggande arbetet ska bli effektivt och bidra till att rädda liv behöver hela samhället involveras.

Arbetet rör många olika aktörer och Region Värmland samarbetar med länets kommuner, polis, räddningstjänst, svenska kyrkan med flera organisationer kring dessa frågor.

År 2023 startade ett arbete med att ta fram en aktörsgemensam strategi för suicidprevention i Munkfors kommun.

Vår förenings- och folkhälsostrateg är suicidpreventiv-samordnare och ska jobba kommunövergripande. I arbetet ska vi på ett strategiskt, långsiktigt och samordnat sätt bedriva utveckling.

Suicidpreventiv-samordnarens uppgift är framställandet av strategin och att stötta kontaktpersonerna för respektive förvaltning när de ska genomföra det praktiska suicidpreventiva arbetet.  

Dokument och länkar

Länkar på andra sidor

Kontakt

Förenings- och folkhälsostrateg

Johanna Granroth
Telefon: 0563-54 10 49
E-post: johanna.granroth@munkfors.se

Publicering: 2024-02-29 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut