Ordförandeklubba

Politik

Här hittar du information som rör Munkfors kommuns politiska organisation.

Kommunfullmäktige är Munkfors kommuns högsta beslutande organ. Det består av direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år. Arbetarepartiet-Socialdemokraterna har egen majoritet och leder i dag kommunen. De allra flesta politiker i Sverige är politiker på sin fritid och det gäller även Munkfors kommun. Mathias Lindquist är kommunstyrelsens ordförande i Munkfors kommun och är således den politiker som är anställd på heltid i kommunen.

Utskottens uppgifter

De politiska utskotten har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. De ansvarar för att den kommunala servicen tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt inom gällande lagar och förordningar. Kommunens förvaltning och enheter utför de uppdrag/tjänster som politiken uppdrar åt dem.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se