Hälso- och sjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård. Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Ansvaret för din hälso- och sjukvård delas mellan Region Värmland och Munkfors kommun.

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av närstående kan ta dig till en vårdcentral. Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och undersköterskor kvalitetssäkrar vården och rehabiliteringen för dig, genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munhälsa.

Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vi kvalitetssäkrar också vården för dig som har en demenssjukdom genom att skatta beteendemässiga och psykiska symptom för att planera din vård och rehabilitering på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.

MAS och MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens rehabilitering.

I Munkfors kommun är MAS även MAR och ansvarar för riktlinjer, rutiner, instruktioner och kvalitetsarbete i syfte att stärka säkerheten för dig som patient.

Regionens ansvar

Regionen ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet. För de personer som bor på vårdboende har Regionen utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Dokument och länkar

Länkar på andra sidor

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Malin Holm
Telefon: 0563-54 12 25
E-post: malin.holm@munkfors.se

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2024-02-01
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut