Sjukvård, tandvård

Munkfors kommun och Region Värmland delar ansvaret för hälso- och sjukvården. All hälso- och sjukvård regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Munkfors kommun ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och undersköterskor kvalitetssäkrar vården och rehabiliteringen för dig, genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munhälsa.

Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vi kvalitetssäkrar också vården för dig som har en demenssjukdom genom att skatta beteendemässiga och psykiska symptom för att planera din vård och rehabilitering på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande tillsynsansvaret i kommunens hälso- och sjukvård. I Munkfors kommun är MAS även Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och ansvarar för riktlinjer, rutiner, instruktioner och kvalitetsarbete i syfte att stärka säkerheten för dig som patient.

Region Värmlands ansvar

Region Värmland ansvarar för öppenvård, vård vid sjukhus, vårdcentraler, rehabilitering, tandvård och sjukresor. Om du behöver få kontakt med läkare så vänd dig i första hand till vårdcentralen.

Region Värmland driver tre akutsjukhus:

För de personer som bor på vårdboende har region Värmland utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Vid akuta situationer ringer du 112
Vid allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall – ring 112 för att larma ambulans.

Övriga sjukdomsfall
Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till vårdcentralen i Munkfors. Vid akut sjukdom på kvällen, natten eller helgen, när vårdcentralen är stängd, ring sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Dokument och länkar

Länkar på andra sidor

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Malin Holm
Telefon: 0563-54 12 25
E-post: malin.holm@munkfors.se

Vårdcentralen

Telefon: 010-834 78 50

Besöksadress

Tallåsvägen 6 
684 30 Munkfors

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut