Äldreboenden

I Munkfors kommun finns det två särskilda boende för äldre samt ett korttids- och trygghetsboende.

När du inte kan bo kvar i ditt hus/lägenhet kan du ansöka om en plats på något av kommunens särskilda boenden för äldre, Björkdungens demensboende eller Björkbackens äldreboende.

Björkdungens demensboende

Björkdungen är Munkfors kommuns särskilda boende för personer med olika former av demenssjukdomar.

Här bor du tryggt i lokaler som är anpassade för personer med demensproblematik. Personalen på boendet arbetar med personcentrerad omvårdnad samt fokuserar på det friska.

Information om Björkdungens demensboende

Björkbackens äldreboende

Björkbacken är ett boende för äldre med fysiska funktionsnedsättningar. På Björkbacken finns det personal i tjänst dygnet runt. Personalen ger en individanpassad omsorg och vård samt ser till det friska hos hyresgästerna.

Information om Björkbackens äldreboende

Korttids- och trygghetsboende

En person kan vara i behov av en korttidsplats på ett kommunalt boende med tillgång till vård dygnet runt. Det kan exempelvis bli aktuellt efter en sjukhusvistelse, när anhöriga behöver avlastning eller om en person befinner sig i livets slut.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2023-11-15
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut