Björkbacken

Björkbacken är ett boende för äldre med fysiska funktionsnedsättningar. Björkbacken har 32 rymliga lägenheter, varav fyra är för korttidsvistelse.

Boendet byggdes på 1960-talet och har renoverats genom åren. Björkbacken är beläget på plan två och det finns rymliga gemensamma balkonger och möjlighet till utevistelse.

Sociala aktiviteter

Det finns en gemensam matsal för de som önskar äta sina måltider tillsammans med andra hyresgäster. Det finns möjlighet att delta i olika sociala aktiviteter varje vecka, exempelvis sång och musik samt högläsning.

Individanpassad omsorg

På Björkbacken finns det personal i tjänst dygnet runt, som ger en individanpassad omsorg och vård och ser till det friska hos hyresgästerna. För att få bo på Björkbacken krävs ett beslut utifrån socialtjänstlagen. Beslutet fattas av någon av kommunens biståndshandläggare.

Kontakt

Tallåsvägen 6
684 30 Munkfors
Petra Kvarnström, enhetschef
Telefon: 0563-54 12 24
Mail: petra.kvarnstrom@munkfors.se

Avdelningar:
6A: 0563-54 12 29
6B: 0563-54 12 31
6C: 0563: 54 12 35
6D: 0563-54 12 34

Sjuksköterska: 0563-54 12 30

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-03-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se