Ekonomiskt bistånd vid begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader. Om den avlidne var gift, registrerad partner eller sambo ska socialtjänsten utreda om den efterlevande maken/makan, partner eller sambo kan bekosta hela eller delar av begravningskostnaden.

Den högsta godtagbara kostnaden för begravning uppgår till maximalt 50 % av basbeloppet, reducerat med dödsboets tillgångar. Mellanskillnaden mellan 50 % av basbeloppet och dödsboets tillgångar är det som kan beviljas i ekonomiskt bistånd.

Kontakt vid ekonomiskt bistånd

Biståndshandläggare på IFO
Telefon: 0563-54 10 00
Telefontid: 09.00-10.00 måndag – fredag

Publicering: 2023-07-11 | Ändrat: 2023-07-11
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut