Nyanlända vuxna

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.

Nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige kan bli anvisade till en kommun enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen). Kommunen ansvarar då för att hitta boende. Men nyanlända med uppehållstillstånd kan också välja att själva hitta en bostad och folkbokföra sig i en kommun. Då ansvarar du själv för att hitta bostad.

Kommunens uppdrag när det gäller nyanlända är att:

  • mottaga anvisade personer enligt bosättningslagen,
  • ansvara för ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning,
  • erbjuda samhällsorientering till nyanlända,
  • ge möjlighet till Svenska för invandrare (SFI) och övrig vuxenutbildning.

Kommen ska också erbjuda nyanlända samma kommunala service som till övriga bosatta i kommunen.

Nyanlända vuxna kan delta i etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Du kan delta i etableringsprogrammet om du har fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2020-03-09 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se