Skolor och utbildning

I Munkfors kommun finns det två grundskolor med tillhörande fritidshem där det sammanlagt går cirka 430 elever.

På denna sida och dess undersidor kan du hitta information om skolor och utbildning som Munkfors kommun erbjuder.

Skolor och fritidshem

I Munkfors kommun finns två skolor. Det är de två grundskolorna Munkerudsskolan samt Forsnässkolan. I dagsläget finns det inga friskolor i kommunen.
Undervisning för elever från förskoleklass till tredje klass sker på Munkerudsskolan.
På Forsnässkolan bedriver personalen undervisning för elever mellan fjärde klass och nionde klass.

Fritidshemmet ligger vid Munkerudsskolan. All verksamhet i skolorna samt på fritidshemmet är målstyrd och kommunen genomför en utvärdering av verksamheten varje år.

Utbildning

Munkfors kommun bedriver ingen gymnasieutbildning, förutom språkintroduktion. Kommunen köper därför utbildningsplatser av andra kommuner och friskolor.

Munkfors kommun bedriver ingen egen vuxenutbildning utan köper platser från andra kommuner samt andra utbildningsanordnare. Däremot ska du som är folkbokförd i Munkfors kommun skicka din ansökan till Munkfors kommun.

Kontakt

Verksamhetschef för lärande och stöd

Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
E-post: anna.falk@munkfors.se

Utvecklingsledare

Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 03
E-post: linda.anderssonfalk@munkfors.se

Skoladministratör Forsnässkolan

Ann-Catrine Widerström
Telefon: 0563-54 12 63
E-post: ann-catrine.widerstrom@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare

Selma Hodzic
Telefon: 0563-54 11 50
E-post: selma.hodzic@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se