Skolor och utbildning

I Munkfors kommun finns det två grundskolor med tillhörande fritidshem där det sammanlagt går cirka 430 elever.

I dagsläget finns det inga friskolor i kommunen.
De två grundskolorna är Munkerudsskolan och Forsnässkolan.
Fritidshemmet ligger vid Munkerudsskolan.
All verksamhet i skolorna samt på fritidshemet är målstyrd och kommunen genomför en utvärdering av verksamheten varje år.

Munkfors kommun bedriver ingen gymnasieutbildning, förutom språkintroduktion.
Kommunen köper därför utbildningsplatser av andra kommuner och friskolor.

Mer information om Munkerudsskolan finner du på vår webbsida Munkerudsskolan.
Mer information om Forsnässkolan finns på vår webbsida Forsnässkolan.
För information om vårt fritidshem kan du besöka vår webbsida Fritidshem.
Om du vill läsa mer om gymnasieutbildningar kan du besöka vår webbsida Gymnasieskola.

Kontakt

Skolchef och verksamhetschef för lärande och stöd
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Utvecklingsledare
Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 03
Mail: linda.anderssonfalk@munkfors.se

Skoladministratör Forsnässkolan
Ann-Catrine Widerström
Telefon: 0563-54 12 63
Mail: ann-catrine.widerstrom@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-06-10
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se