Skog sedd från ovan.

Hållbar Agenda

Hållbar Agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet och för att tillsammans stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft.

Varför arbeta med Hållbar Agenda?

Hållbar Agenda en viktigt del i arbetet med att nå målen i Parisavtalet och de globala målen inom Agenda 2030. Erfarenheter från andra nätverk och forskning visar att vi behöver samarbeta för att nå klimatneutralitet och ett hållbart lokalt näringsliv. Tillsammans med gemensamma färdplaner blir vi starkare, effektivare och mer kreativa.

Mer information om Hållbar Agenda

Se vad som gör att kommunernas och regionens företag och organisationer är engagerade i detta arbete på nedanstående länk:

Film på Youtube: Varför behöver vi jobba tillsammans med att minska vår klimatpåverkan

Hur jobbar vi med Hållbar Agenda?

Kommunerna är samordnare och processledare för arbetet med Hållbar Agenda och det är deltagarna som sätter agendan. Nätverksträffar i storgrupp kommer hållas två gånger per år där vi följer upp, utvärderar och planerar kommande arbete. Däremellan sker möten i fokusgrupper utifrån aktuella frågor och teman, exempelvis stöd som finns att söka eller information om nya energieffektiva lösningar.

1,5 ◦C Business Playbook

Karlstads universitet, som är en samarbetspartner i nätverket, har varit med och arbetat fram rapporten 1,5 ◦C Business Playbook. Den ger konkreta verktyg hur vi kan agera för att minska vår klimatpåverkan.

Rapport från Karlstads Universitet: 1,5 ◦C Business Playbook
Film på Youtube: Intervju med Dr Avit Bhowmik om Business Playbook
Film på Youtube: Presentation av The 1,5 ◦C Business Playbook

Vilka deltar i nätverket?

 • Forshaga och Munkfors kommuner och bolag
 • Karlstads universitet
 • Länsstyrelsen i Värmland
 • Värmlandstrafik
 • Svenska kyrkan
 • Lokala företag i Forshaga och Munkfors

Vad är på gång?

Aktiviteter under 2021

Kvartal 1:

 • Insamling av underlag till nulägessammanställning

Kvartal 2:

 • Insamling av underlag till nulägessammanställning
 • Nätverksträff – hitta gemensamma färdplaner

Kvartal 3:

 • Nätverksträff – planera åtgärder inför 2022

Kvartal 4:

 • Utvärdering och uppföljning

Dokument och länkar

Dokument att ladda ner

Mer information om Hållbar Agenda
Rapport från Karlstads Universitet: 1,5 ◦C Business Playbook

Länkar till andra webbplatser

Film på Youtube: Varför behöver vi jobba tillsammans med att minska vår klimatpåverkan
Film på Youtube: Intervju med Dr Avit Bhowmik om Business Playbook
Film på Youtube: Presentation av The 1,5 ◦C Business Playbook

Kontakt

Vill du vara med eller veta mer? Hör gärna av dig till oss.

Turism- och näringslivschef i Munkfors kommun

Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
E-post: birgitta.svensson@munkfors.se

Hållbarhetsstrateg Forshaga och Munkfors kommuner

Ulrika Thorén
Telefon: 054-17 22 36
E-post: thoren@forshaga.se

Näringslivsutvecklare Forshaga kommun

Linda-Marie Fors
Telefon: 054-17 21 30
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se

 

 

 

Publicering: 2021-02-09 | Ändrat: 2021-08-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se