Äldreomsorg

I Munkfors kommun finns det två särskilda boende för äldre samt ett korttids- och trygghetsboende.

Det ska vara värdigt och respektfullt att bli äldre. Därför har Munkfors kommun alltid arbetat för att ålderns höst ska vara en fin tid i livet där den enskilde individen får vara med och bestämma hur vardagen ska se ut. Om du inte kan bo kvar i ditt hus/lägenhet kan du ansöka om en plats på något av kommunens särskilda boenden för äldre, Björkdungens demensboende eller Björkbackens äldreboende.

Mer information om Björkdungens demens boende hittar du vår webbsida, Björkdungens demensboende.
För mer information om Björkbackens äldreboende kan du besöka vår webbsida, Björkbackens äldreboende.

För att ansöka om en plats ska du kontakta en biståndshandläggare. Därefter beslutar handläggaren om vilken eller vilka insatser du som vårdtagare är i behov av. Beslutet fattar handläggaren i enlighet med reglerna i socialtjänstlag (2001:453).

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0563 -54 10 00 (kontaktcenter)
Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag – fredag.

 

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-04-07
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se