Äldreomsorg

I Munkfors kommun finns det två särskilda boende för äldre; Björkdungen och Björkbacken. Utöver det finns även korttids- och trygghetsboende.

Det ska vara värdigt och respektfullt att bli äldre. Munkfors kommun har alltid arbetat för att ålderns höst ska vara en fin tid i livet där den enskilde individen får vara med och bestämma hur vardagen ska se ut. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken insats som som vårdtagare är i behov av. Ansökan görs enligt socialtjänstlagen.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se