Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning i förhållande till myndigheter samt arbetar under sekretess.

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.

Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten personliga ombud.  Ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning i förhållande till myndigheter samt arbetar under sekretess.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Identifierar och formulerar den enskildes behov av vård, stöd och service tillsammans med den enskilde.
  • Ser till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs tillsammans med den enskilde.
  • Bistår och, om fullmakt finns, företräder den enskilde i kontakterna med olika myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Du som har en omfattande och långvarig social funktionsnedsättning vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • Du som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Cecilia Vestlund
Telefon: 054-540 53 38
E-post: cecilia.vestlund@karlstad.se

Birgitta Stjernberg
Telefon: 054-540 53 37
E-post: birgitta.stjernberg@karlstad.se

Publicering: 2016-02-04 | Ändrat: 2024-03-28
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut