Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans som fristående från hälso- och sjukvården i kommunen.

Patientnämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland och vården i Värmlands kommuner samt hos privata vårdgivare med avtal.

Patientnämndsenheten arbetar på uppdrag av nämnden och kan hjälpa dig att föra fram klagomål gällande erhållen vård till de som är ansvariga. Det är nämligen viktigt att du berättar om vårdupplevelser som du inte är nöjd med för att vården ska kunna bli bättre.

Enheten kan även hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter samt att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör däremot inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2020-10-16 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut