Avgifter inom äldreomsorg

Här hittar du information om avgifter inom äldreomsorg.

Maxtaxa för hemvård och vårdboenden

Munkfors kommun har en maxtaxa som omfattar all hemvård och samtliga vårdboenden. Maxtaxan blir ändrad från år till år men för år 2021 kan du som mest få betala 2 139 kronor per månad – oavsett hur mycket hjälp du får. Om du däremot utnyttjar mindre hjälp än motsvarande en kostnad på 2 139 kronor per månad betalar du istället för den hjälp du får. Avgiften blir bestämd enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Om du vill se alla avgifter kan du läsa på sida tre i foldern ”Avgifter inom hemvård och vårdboende 2021” som du hittar här på webben och i kontaktcenter.

Maxtaxan på 2 139 kronor per månad är utöver hyra och kostnader för mat.

Hur din äldreomsorgsavgift räknas ut

För att få fram vad en enskild person ska betala i äldreomsorgsavgift följer ekonomienheten tre steg:

  1. Alla dina inkomster räknas ihop för att få fram din avgiftsgrundande inkomst.
  2. Din boendekostnad räknas fram tillsammans med ett minibelopp som sedan utgör ditt förbehållsbelopp.
  3. Din avgiftsgrundande inkomst minskas sedan med ditt förbehållsbelopp för att få fram ditt avgiftsutrymme.

Om ditt avgiftsutrymme är 0 kommer din äldreomsorgsavgift bli 0 kronor. Om avgiftsutrymmet är mer än 2 139 kronor så får du betala enligt maxtaxan.

En förutsättning för att ekonomienheten ska kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme är att du lämnar in blanketten ”Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift” en gång varje år. Blanketten hittar du här på webbsidan eller i kontaktcenter. Om du inte lämnar in några uppgifter kommer du att få betala enligt maxtaxan, 2 139 kronor per månad.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-06-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se