Kommunens organisation

Munkfors kommun består av en förvaltning, en nämnd, tre utskott och två kommunala bolag.

Kommunfullmäktige är Munkfors kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år. Våra nämnder är valnämnden och kommunstyrelsen.

Vi har även ett antal nämnder gemensamt med andra kommuner:

  • miljö- och byggnämnd med Forshaga kommun
  • drifts- och servicenämnd med samtliga kommuner i Värmlands län
  • krisledningsnämnd med Grums, Hammarös, Karlstads och Kils samt Forshagas kommuner
  • överförmyndarnämnd med Forshagas, Grums och Kils samt Hagfors kommuner
  • hjälpmedelsnämnd med samtliga kommuner i Värmlands län samt Region Värmland

Kommunstyrelsens har tre utskott – service, lärande och stöd samt omsorg och stöd. Dessa har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Utskotten ansvarar också för att den kommunala service som vi erbjuder sker på ett tillfredsställande sätt inom gällande lagar och förordningar.

Ledningsgruppen är det högsta beslutande organet på tjänstemannanivå. Munkfors kommuns ledningsgrupp består av kommunchefen, de tre verksamhetscheferna, personalchef och ekonomichef.

Våra verksamhetsområden

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-04-11
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut