Sammanträden

Här kan du ta del av datum för sammanträden i Munkfors kommun.

När har våra olika politiska organ sammanträden?
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Allmänheten är välkommen att delta som åhörare men får inte lägga egna förslag eller delta i debatten.
Övriga styrelse-, utskott- och nämndsammanträden är däremot inte öppna för allmänheten.

Kontakt

Thony Liljemark, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.

Maria Lindqvist, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 53
Mail: maria.lindqvist@munkfors.se

Publicering: 2016-02-01 | Ändrat: 2020-05-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se