Logotyp

Sammanträden

Publicering: 2016-02-01

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Allmänheten är välkommen att delta som åhörare men får inte lägga egna förslag eller delta i debatten.

Under 2021 har fullmäktige inplanerade sammanträden på följande datum:

26 januari
23 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Övriga styrelse-, utskott- och nämndsammanträden är däremot inte öppna för allmänheten.

Kontakt

Thony Liljemark, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 52
E-post: thony.liljemark@munkfors.

Maria Lindqvist, kommunsekreterare
Telefon: 0563-54 10 53
E-post: maria.lindqvist@munkfors.se