Kontakt och öppettider

Välkommen till Munkfors kommun och kommunhuset.

Nedan finner du öppettider och kontaktuppgifter till chefer inom våra olika verksamheter.

Besöksadress kommunhuset

Smedsgatan 16
684 30 Munkfors

Postadress

Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Fakturaadress

Munkfors kommun
Box 34
684 21 Munkfors

Organisationsnummer: 212000-1801

Fax

0563-54 10 04

Telefon till växeln

0563-54 10 00
Mail: kommun@munkfors.se

Mail till all personal samt förtroendevalda i Munkfors kommun:
fornamn.efternamn@munkfors.se

Kontaktcenters öppettider

Våra ordinarie öppettider är:

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kommunalråd
Mathias Lindquist
Telefon: 0563-54 10 12
Mail: mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef
Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
Mail: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef
Maritha Lundström
Telefon: 0563-54 10 23
Mail: maritha.lundstrom@munkfors.se

Ekonomichef
Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunsekreterare och dataskyddsombud
Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare
Maria Lindqvist
Telefon: 0563-54 10 53
Mail: maria.lindqvist@munkfors.se

Turism- och näringslivschef
Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
Mail: birgitta.svensson@munkfors.se

Stadsnätschef
Jonas Bergström
Telefon: 0563-54 10 20
Mail: magnus.bergstrom@munkfors.se

Lärande och stöd

Verksamhetsområde lärande och stöd är kopplat till utskottet för lärande och stöd med ansvar för allt inom skola, utbildning, integration och individ och familjeomsorg (IFO) samt arbetsmarknadsfrågor.

Verksamhetschef
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Utvecklingsledare
Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 03
Mail: linda.anderssonfalk@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare
Selma Hodzic
Telefon: 0563-54 11 50
Mail: selma.hodzic@munkfors.se

Rektor för förskola
Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Anna-Lena Andersen
Telefon: 0563-54 12 06
Mail: anna-lena.andersen@munkfors.se

Enhetschef  öppenvården
Tommy Westberg
Telefon: 0563-54 10 92
Mail: tommy.westbergl@munkfors.se

Chef för arbetsmarknadsenheten
Bert Andersson
Telefon: 0563-54 12 44
Mail: bert.andersson@munkfors.se

Omsorg och stöd

Verksamhetsområde omsorg och stöd är kopplat till utskottet för omsorg och stöd med ansvar för allt inom äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri samt familjerådgivning.

Verksamhetschef
Susanne Aristidou
Telefon: 0563-54 12 07
Mail: susanne.aristidou@munkfors.se

Enhetschef hemtjänst, nattpatrull, bemanningsenheten och trygghetsboendet 
Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
Mail: pernilla.bostrom@munkfors.se

Enhetschef Björkbacken och rehab
Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
Mail: pernilla.bostrom@munkfors.se

Enhetschef Björkdungen och sjuksköterskor
Elisabeth Larsson
Telefon: 0563-54 12 33

Enhetschef LSS, socialpsykiatri och Svartensven 
Dunja Begovic
Telefon: 0563-54 12 03
Mail: dunja.begovic@munkfors.se

Service

Verksamhetsområde service är kopplat till utskottet för service med ansvar för tekniska frågor, IT, måltidsverksamhet, lokalvårdverksamhet, bibliotek, fritidsfrågor med anläggningar samt föreningsstöd.

Verksamhetschef
Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
Mail: anna.grenholm@munkfors.se

Teknisk chef
Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
Mail: kjell.bengtsson@munkfors.se

Kostchef
Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Förenings- och folkhälsostrateg 
Malin Lindh
Telefon: 0563-54 10 49
Mail: malin.lindh@munkfors.se

Publicering: 2018-04-08 | Ändrat: 2020-07-09
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se