Logotyp

Kontakt och öppettider

Publicering: 2018-04-08

Var ligger kommunhuset?

Besöksadress kommunhuset

Smedsgatan 16
684 30 Munkfors

Postadress

Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Fakturaadress

Munkfors kommun
Box 34
684 21 Munkfors

Organisationsnummer: 212000-1801

Fax

0563-54 10 04

Telefon till växeln

0563-54 10 00
Mail: kommun@munkfors.se

Mail till all personal och förtroendevalda i Munkfors kommun:
fornamn.efternamn@munkfors.se

Kontaktcenters öppettider 2019

Våra ordinarie öppettider är:

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Förändrade öppettider, 08.00-12.00, följande dagar:

Skärtorsdag 18 april
Valborgsmässoafton 30 april
Dagen före Kristihimmelsfärdsdagen 29 maj
Fredag 31 maj
Torsdag 5 juni
Fredag 7 juni
Torsdag 20 juni (dagen före midsommarafton)
Allhelgonadagen 1 november
Dagen före julafton 23 december
Dagen före nyårsafton 30 december

Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kommunalråd
Mathias Lindquist
Telefon: 0563-54 10 12
Mail: mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef
Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
Mail: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef
Maritha Lundström
Telefon: 0563-54 10 23
Mail: maritha.lundstrom@munkfors.se

Ekonomichef
Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunsekreterare
Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare
Maria Lindqvist
Telefon: 0563-54 10 53
Mail: maria.lindqvist@munkfors.se

Turism- och näringslivschef
Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
Mail: birgitta.svensson@munkfors.se

Stadsnätschef
Kerstin Sandberg
Telefon: 0563-54 10 07
Mail: kerstin.sandberg@munkfors.se

Lärande och stöd

Verksamhetsområde lärande och stöd är kopplat till utskottet för lärande och stöd med ansvar för allt inom skola, utbildning, integration, individ och familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknadsfrågor.

Verksamhetschef
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Rektor Forsnässkolan
Camilla Brandt
Telefon: 0563-54 11 98
Mail: camilla.brandt@munkfors.se

Rektor Munkerudsskolan
Magnus Persson
Telefon: 0563-54 12 70
Mail: magnus.persson@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare
Linda Andersson Falk, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0563-54 11 50
Mail: linda.anderssonfalk@munkfors.se

Förskolechef
Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Anna-Lena Andersen
Telefon: 0563-54 12 06
Mail: anna-lena.andersen@munkfors.se

Enhetschef flykting
Henrik Lundell
Telefon: 0563-54 10 92
Mail: henrik.lundell@munkfors.se

Chef för arbetsmarknadsenheten
Bert Andersson
Telefon: 0563-54 12 44
Mail: bert.andersson@munkfors.se

Omsorg och stöd

Verksamhetsområde omsorg och stöd är kopplat till utskottet för omsorg och stöd med ansvar för allt inom äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri samt familjerådgivning.

Verksamhetschef
Susanne Aristidou
Telefon: 0563-54 12 07
Mail: susanne.aristidou@munkfors.se

Enhetschef hemtjänst, nattpatrull, bemanningsenheten och trygghetsboendet 
Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
Mail: pernilla.bostrom@munkfors.se

Enhetschef Björkbacken och rehab
Petra Kvarnström
Telefon: 0563-54 12 24
Mail: petra.kvarnstrom@munkfors.se

Enhetschef Björkdungen och sjuksköterskor
Elisabeth Larsson
Telefon: 0563-54 12 33

Enhetschef LSS, socialpsykiatri och Svartensven 
Anna Hedlund
Telefon: 0563-54 12 03
Mail: anna.hedlund@munkfors.se

Service

Verksamhetsområde service är kopplat till utskottet för service med ansvar för tekniska frågor, IT, måltidsverksamhet, lokalvårdverksamhet, bibliotek, fritidsfrågor med anläggningar samt föreningsstöd.

Verksamhetschef
Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
Mail: anna.grenholm@munkfors.se

Teknisk chef
Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
Mail: kjell.bengtsson@munkfors.se

Kostchef
Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Föreningsstödjare
Malin Lindh, förenings- och folkhälsostrateg
Telefon: 0563-54 10 49
Mail: malin.lindh@munkfors.se