Logotyp

Kontakt och öppettider

Publicering: 2018-04-08

Nedan finner du öppettider och kontaktuppgifter till chefer inom våra olika verksamheter.

Kommunhuset

I kommunhuset finns kommunala verksamheter på tre plan:

Via kontaktcenter på våning 1 kan besökare ta hiss en våning upp eller en våning ner.
Samtliga entréer är utrustade med automatiska dörröppnare och det finns parkeringsrutor för personer med funktionsnedsättning i nära anslutning till entréerna. Utanför huvudéntren på våning 1 finns en ramp.

Toaletter för personer med funktionsnedsättning finns på bottenvåningen och på våning 2.

Besöksadress

Smedsgatan 16
684 30 Munkfors

Postadress

Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Fakturaadress

I de flesta fall ska leverantörer skicka elektroniska fakturor till Munkfors kommun.

Information om hur du skickar elektroniska fakturor till oss och fakturaadress hittar du på vår webbsida.

Organisationsnummer: 212000-1801

Fax

0563-54 12 11

E-post

E-post: kommun@munkfors.se

E-postadress till all personal samt förtroendevalda i Munkfors kommun:
fornamn.efternamn@munkfors.se

Kontaktcenter

Telefon: 0563-54 10 00

För dig som har nedsatt syn eller hörsel

Om du vill få ett samtal förmedlat eller distanstolkat via teckenspråkstolk kan du kontakta  bildtelefoni.net, en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen
Telefon: 020-28 00 20

Om du istället vill ringa eller ta emot ett samtal i realtid via trepartssamtal kan du kontakta Texttelefoni.se, en förmedlingstjänst från Post och telestyrelsen
Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.
Telefon: 020-600 600

Ordinarie öppettider

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kommunalråd

Mathias Lindquist
Telefon: 0563-54 10 12
E-post: mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef

Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
E-post: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef

Therese Pettersson
Telefon: 0563-54 10 23
E-post: therese.pettersson@munkfors.se

Ekonomichef

Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
E-post: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunsekreterare och dataskyddsombud

Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
E-post: thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare

Maria Lindqvist
Telefon: 0563-54 10 53
E-post: maria.lindqvist@munkfors.se

Turism- och näringslivschef

Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
E-post: birgitta.svensson@munkfors.se

IT- chef och stadsnätschef

Jonas Bergström
Telefon: 0563-54 10 20
E-post: jonas.bergstrom@munkfors.se

Lärande och stöd

Verksamhetsområde lärande och stöd är kopplat till utskottet för lärande och stöd med ansvar för allt inom skola, utbildning, integration och individ och familjeomsorg (IFO) samt arbetsmarknadsfrågor.

Verksamhetschef

Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
E-post: anna.falk@munkfors.se

Utvecklingsledare, enhetschef elevhälsan

Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 03
E-post: linda.anderssonfalk@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare

Selma Hodzic
Telefon: 0563-54 11 50
E-post: selma.hodzic@munkfors.se

Rektor för förskola

Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
E-post: marita.jansson@munkfors.se

Enhetschef individ- och familjeomsorg

Anna-Lena Andersen
Telefon: 0563-54 12 06
E-post: anna-lena.andersen@munkfors.se

Enhetschef  öppenvården

Helene Hjärtquist
Telefon: 0563-54 10 95
E-post: helene.hjartquist@munkfors.se

Chef för arbetsmarknadsenheten

Madelene Andersson
Telefon: 0563-54 12 44
E-post: madelene.andersson@munkfors.se

Omsorg och stöd

Verksamhetsområde omsorg och stöd är kopplat till utskottet för omsorg och stöd med ansvar för allt inom äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri samt familjerådgivning.

Verksamhetschef

Susanne Aristidou
Telefon: 0563-54 12 07
E-post: susanne.aristidou@munkfors.se

Enhetschef hemtjänst, nattpatrull, bemanningsenheten och trygghetsboendet

Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
E-post: pernilla.bostrom@munkfors.se

Enhetschef Björkbacken, rehab och sjuksköterskor

Åsa Jonsson
Telefon: 0563-54 12 24
E-post: asa.jonsson@munkfors.se

Enhetschef Björkdungen

Elisabeth Larsson
Telefon: 0563-54 12 33
E-post: elisabeth.larsson@munkfors.se

Enhetschef LSS, socialpsykiatri och Svartensven

Dunja Begovic
Telefon: 0563-54 12 03
E-post: dunja.begovic@munkfors.se

Service

Verksamhetsområde service är kopplat till utskottet för service med ansvar för tekniska frågor, IT, måltidsverksamhet, lokalvårdverksamhet, bibliotek, fritidsfrågor med anläggningar samt föreningsstöd.

Verksamhetschef

Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
E-post: anna.grenholm@munkfors.se

Teknisk chef

Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
E-post: kjell.bengtsson@munkfors.se

Kostchef

Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
E-post: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Förenings- och folkhälsostrateg

Malin Lindh
Telefon: 0563-54 10 49
E-post: malin.lindh@munkfors.se