Kommun och politik – FAQ

Hur många bor i Munkfors kommun?

3 736 personer var skrivna i Munkfors kommun år 2017.

Hur hög är skatten?

Skattesatsen i Munkfors kommun är 22,50 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs sedan landstingsskatten som 2016 är 11,20 kronor.

Var hittar jag handlingarna inför fullmäktige och var finns mötesprotokollet?

https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/politik/info-kommunfullmaktig

Hur kontaktar jag en politiker?

https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/politik/fortroendevalda

Jag vill överklaga ett beslut som kommunen fattat, hur gör jag?

https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/politik/paverka-politiken

Kan jag lämna in min skattedeklaration på kommunkontoret?

Nej, vi tar inte emot skattedeklarationer. Det framgår på din deklaration var du kan skicka den. 

Vem kontaktar jag om vi vill gifta oss borgligt?

Kontakta Munkfors kommun 0563-54 10 00.

 Om jag vill lämna synpunkter eller klagomål på kommunen hur gör jag då?

https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/synpunkter-och-klagomal

Publicering: 2018-03-21 | Ändrat: 2018-03-21
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se