Logotyp

Frågor och svar: kommun och politik

Publicering: 2018-03-21
Hur många bor i Munkfors kommun?

3 740 personer var skrivna i Munkfors kommun den 31 december 2019.

 

Hur hög är skatten?

Skattesatsen i Munkfors kommun är 33,70 procent (2020). I den skattesatsen är även regionskatt inkluderad.

Var hittar jag handlingarna inför fullmäktige och var finns mötesprotokollet?

Du hittar handlingarna till samtliga sammanträden i Fullmäktige, Kommunstyrelsen och Miljö och byggnämnden samt de fyra utskotten på vår webbsida Protokoll och kallelser.

Hur kontaktar jag en politiker?

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post enligt modellen; fornamn.efternamn@munkfors.se.

Jag vill överklaga ett beslut som kommunen fattat, hur gör jag?

Du överklagar ett politiskt beslut på två olika sätt beroende på vad ärendet gäller. Överklagan ska ske skriftligt inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet.
På vår webbsida Påverka politiken kan du läsa mer om hur du överklagar.

 

Kan jag lämna in min skattedeklaration på kommunkontoret?

Nej, vi tar inte emot skattedeklarationer. Det framgår på din deklaration var du kan skicka den. 

 

Vem kontaktar jag om vi vill gifta oss borgerligt?

Kontakta Munkfors kommuns kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00.

 

Om jag vill lämna synpunkter eller klagomål till kommunen hur gör jag då?

Du kan lämna in synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar till kommunen via en blankett eller genom att skicka e-post till kommun@munkfors.se.
Observera att din inlämnade handling blir en allmän handling som alla kan ta del av. Detta gäller under förutsättning att handlingen inte innehåller sekretesskyddade uppgifter.

På vår webbsida Synpunkter och klagomål kan du läsa mer om hur du går tillväga.