Synpunkter och klagomål

Munkfors kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt.

Skriv ner synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Dina åsikter kommer att användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Oavsett om du har synpunkter, klagomål eller beröm gällande lärande och stöd, omsorg och stöd, service, kommunledningskontor eller miljö- och byggförvaltningen så är det samma blankett du fyller i men du anger vilken verksamhet det gäller.

Besked inom en vecka

Din synpunkt registreras och följs upp. Detta innebär att alla som begär kan få ta del av synpunkten, berömmet eller klagomålet förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material. Enligt Munkfors kommuns serviceåtagande gällande medborgarkontakter ska skrivelser i normalfallet besvaras inom en vecka. Svaret ska innehålla upplysning om att skrivelsen mottagits, vem som handlägger ärendet, direkttelefon, hur handläggningen kommer att ske, när ärendet förväntas avgjort samt hur medborgaren kommer att underrättas om beslutet.

Dina synpunkter kan du lämna in till kommunens kontaktcenter genom att skriva ut blanketten nedan. Du kan också be att få blanketten utskriven av kontaktcenter, alternativt maila in uppgifterna som blanketten innehåller till kommun@munkfors.se

Publicering: 2016-06-01 | Ändrat: 2018-01-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se