Förtroendevalda politiker

Den som är förtroendevald har blivit framröstad som politiker av kommuninvånarna i det senaste valet.

Alla förtroendevalda (politiker) väljs för fyra år i taget. Kommuninvånarna väljer vilka politiker som ska sitta med i Kommunfullmäktige och de politikerna röstar sedan om vilka politiker som ska sitta i vilket utskott eller nämnd.

Vissa politiker sitter med i flera nämnder eller utskott.

Förtroendevalda i Munkfors kommun för 2022-2026

Kommunfullmäktige

Ordförande

Pia Falk (S)
070 266 14 26
pia.falk@munkfors.se

Vice ordförande

Mathias Andersson (S)
070-255 68 33
mathias.andersson@munkfors.se

2:a vice ordförande

Jörgen Hedeås (S)
o76-375 00 69
jorgen.hedeas@munkfors.se

Ledamot

Mathias Lindquist (S)
Annette Felixson (S)
Björn Bäckström (SD)
Nicklas Hartwig (S)
Urban Karlsson (C)
Pia Falk (S)
Eric Henriksson (S)
Staffan Jofjell (V)
Gunilla Sundkvist (S)
Tohni Trollvika (SD)
Mathias Andersson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Jörgen Hedeås (C)
Eric Clifford (S)
Lars Olsson (SD)
Sickan Persson (S)
Håkan Larsson (S)
Anna-Karin Byström (S)
Hans Backström (S)
Marie Sandgren Loa (V)

Ersättare

Eva-Karin Nilsson (S)
Peter Larsson (S)
Sanna Olsson (S)
Torbjörn Thorén (S)
Karin Jensen (S)
Alexander Boeve (S)
Marit Olsson (S)
Annika Zetterström (C)
Håkan Hagström (C)
Håkan Jäder (V)
Niklas Eliasson (V)

Kommunstyrelsen

Ordförande

Mathias Lindquist (S)
Telefon: 073-280 78 66
E-post: mathias.lindquist@munkfors.se

Vice ordförande

Annette Felixson (S)

Ordinarie ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Annette Felixson (S)
Nicklas Hartwig (S)
Pia Falk (S)
Peter Larsson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Urban Karlsson (C)
Staffan Jofjell (V)
Bjorn Bäckström (SD)

Ersättare

Marit Olsson (S)
Krister Nilsson (S)
Agneta Johansson (S)
Sanna Olsson (S)
Hans Backström (S)
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Eric Clifford (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Alexander Boeve (S)
Karin Jensen (S)
Anna-Karin Byström (S)
Mathias Andersson (S)
Crister Blom (S)
Julia Falkevik (S)
Tohni Trollvika (SD)
Lars O Olsson (SD)
Jörgen Hedeås (C)
Håkan Jäder (V)
Annika Zetterström (C)
Håkan Hagström (C)
Maria Sandgren Loa (V)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Utskottet Omsorg och stöd

Ordförande

Nicklas Hartwig (S)
Telefon: 073-81 22 021
E-post: nicklas.hartwig@munkfors.se

Vice ordförande

Birgitta Nilsson (S)
073-081 92 36
birgitta.nilsson@munkfors.se

Ordinarie ledamöter

Nicklas Hartwig (S)
Birgitta Nilsson (S)
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Maria Sandgren Loa (V)

Ersättare

Eric Clifford (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Alexander Boeve (S)
Annika Zetterström (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Utskottet service

Ordförande

Peter Larsson (S)
070-964 04 34
peter.larsson@munkfors.se

Vice ordförande

Mathias Andersson (S)
070-255 68 33
mathias.andersson@munkfors.se

Ordinarie ledamöter

Peter Larsson (S)
Mathias Andersson (S)
Sickan Persson (S)
Karin Jensen (S)
Jörgen Hedeås (C)

Ersättare

Anna-Karin Byström (S)
Alexander Boeve (S)
Julia Falkevik (S)
Håkan Jäder (V)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Utskottet Lärande och stöd

Ordförande

Pia Falk (S)
070 266 14 26
pia.falk@munkfors.se

Vice ordförande

Marit Olsson (S)
073-505 46 17
marit.olsson@munkfors.se

Ledamöter

Pia Falk (S)
Marit Olsson (S)
Christer Nilsson (S)
Agneta Johansson (S)
Urban Karlsson (C)

Ersättare

Sanna Olsson (S)
Hans Backström (S)
Crister Blom (S)
Staffan Jofjell (V)

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Valnämnden

Ordförande

Ulrik Andersson (S)

Vice ordförande

Eva-Karin Nilsson (S)

Ledamöter

Ulrik Andersson (S)
Eva-Karin Nilsson (S)
Eric Clifford (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Maria Sandgren Loa (V)

Ersättare

Håkan Larsson (S)
Peter Larsson (S)
Staffan Jofjell (V)

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Miljö- och byggnämnden

Nedan finner du information om ledamöter och ersättare som representerar Munkfors kommun i Miljö- och byggnämnden.

Ordinarie ledamöter

Eva-Karin Nilsson (S)
Hans Backström (S)
Crister Blom (S)
Jop Barneveld (C)

Ersättare

Sanna Olsson (S)
Hans Nilsson (S)
Håkan Jäder (V)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Drifts- och servicenämnd

Nedan finner du information om Munkfors kommuns representanter i drift- och servicenämnden.

Ledamot

Mathias Lindquist (S)

Ersättare

Annette Felixson (S)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Krisledningsnämnd

Nedan finner du information om Munkfors kommuns representanter i krisledningsnämnden.

Ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Annette Felixson (S)

Ersättare

Pia Falk (S)
Urban Karlsson (C)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun nås via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Överförmyndarnämnd

Nedan finner du information om Munkfors kommuns representanter i överförmyndarnämnden.

Ledamot

Gunilla Sundqvist (S)

Ersättare

Jörgen Hedeås (C)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Publicering: 2020-10-29 | Ändrat: 2024-01-09
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut