Logotyp

Förtroendevalda (politiker)

Publicering: 2020-10-29

Alla förtroendevalda (politiker) väljs för fyra år i taget.
Kommuninvånarna väljer vilka politiker som ska sitta med i Kommunfullmäktige och de politikerna röstar sedan om vilka politiker som ska sitta i vilket utskott eller nämnd.

Vissa politiker sitter med i flera nämnder eller utskott.

Förtroendevalda i Munkfors kommun för 2018-2022

Politiker i Kommunfullmäktige

Ordförande

Pia Falk (S)
Telefon: 070-266 14 26

Vice ordförande

Mathias Andersson (S) 1:e vice ordförande.
Jörgen Hedeås (C) 2:e vice ordförande.

Ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Urban Karlsson (C)
Jenny Blom (S)
Björn Bäckström (SD)
Mathias Andersson (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Martina Nilsson (C)
Nicklas Hartwig (S)
Karin Jensen (S)
Alexander Larsson (S)
Maria Sandgren Loa (V)
Sickan Persson (S)
Jörgen Hedeås (C)
Eric Clifford (S)
Ann Tiderman (SD)
Alexandra Persson (S)
Håkan Larsson (S)
Cäthrin Jansson (S)
Annika Zetterström (C)

Ersättare

Hans Backström (S)
Birgitta Nilsson (S)
Torbjörn Thorén (S)
Anna- Karin Byström (S)
Peter Larsson (S)
Peter Andersson (S)
Eva-Karin Nilsson (S)
Anders Örtendahl (C)
Håkan Hagström (C)
Lars Olsson (V)
Kristina Saxerud (V)
Anita Lothe (SD)
Bert Larsson (SD)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Kommunstyrelsen

Ordförande

Mathias Lindquist (S)

Vice ordförande

Eric Henriksson (S)

Ordinarie ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Pia Falk (S)
Sickan Persson (S)
Niklas Hartwig (S)
Mathias Andersson (S)
Erik Henriksson (S)
Annette Felixson (S)
Urban Karlsson (C)
Jörgen Hedeås (C)

Ersättare

Jenny Blom (S)
Karin Jensen (S)
Christer Nilsson (S)
Linnea Werner (S)
Marit Olsson (S)
Eric Clifford (S)
Anna-Karin Byström (S)
Håkan Larsson (S)
Alexander Larsson (S)
Birgitta Nilsson (S)
Peter Andersson (S)
Anders Henriksson (S)
Peter Larsson (S)
Agneta Johansson (S)
Rebekka Homilius (S)
Gunilla Sundkvist (S)
Annika Zetterström (C)
Anders Örtendahl (C)
Håkan Hagström (C)
Tore Lennartsson (C)
Christer Pettersson (C)
Martina Nilsson (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Utskottet Lärande och stöd

Ordförande

Pia Falk (S)
Telefon: 070-266 14 26
E-post: pia.falk@munkfors.se

Vice ordförande

Christer Nilsson (S)

Ordinarie ledamöter

Pia Falk (S)
Christer Nilsson (S)
Jenny Blom (S)
Agneta Johansson (S)
Urban Karlsson (C)

Ersättare

Marit Olsson (S)
Linnea Werner (S)
Alexander Larsson (S)
Anders Örtendahl (C)

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Utskottet Omsorg och stöd

Ordförande

Nicklas Hartwig (S)
Telefon: 073-81 22 021
E-post: nicklas.hartwig@munkfors.se

Vice ordförande

Mathias Andersson (S)

Ordinarie ledamöter

Nicklas Hartwig (S)
Mathias Andersson (S)
Håkan Larsson (S)
Sickan Persson (S)
Annika Zetterström (C)

Ersättare

Birgitta Nilsson (S)
Eric Clifford (S)
Rebekka Homilius (S)
Vakans (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Utskottet service

Ordförande

Eric Henriksson (S)
Telefon: 073-83 57 248
E-post: eric.henriksson@munkfors.se

Vice ordförande

Peter Andersson (S)

Ordinarie ledamöter

Erik Henriksson (S)
Peter Andersson (S)
Karin Jensen (S)
Sickan Persson (S)
Jörgen Hedeås (C)

Ersättare

Anna-Karin Byström (S)
Anders Henriksson (S)
Peter Larsson (S)
Urban Karlsson (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Politiker i Valnämnden

Ordförande

Anette Felixsson (S)

Vice ordförande

Mathias Andersson (S)

Ledamöter

Annette Felixson (S)
Karin Jensen (S)
Mathias Andersson (S)
Eric Clifford (S)
Gun-Britt Andersson (C)

Ersättare

Håkan Larsson (S)
Peter Larsson (S)
Martina Nilsson (C)

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Miljö- och byggnämnden

Nedan finner du information om ledamöter och ersättare som representerar Munkfors kommun i Miljö- och byggnämnden.

Ledamöter

Eva-Karin Nilsson (S), 1:e vice ordförande
Karin Jensen (S)
Hans Backström (S)
Tore Lennartsson (C)

Ersättare

Alexander Larsson (S)
Christer Blom (S)
Urban Karlsson (C)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Drifts- och servicenämnd

Nedan finner du information om Munkfors kommuns representanter i drift- och servicenämnden.

Ledamot

Mathias Lindquist (S)

Ersättare

Nicklas Hartwig (S)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Krisledningsnämnd

Nedan finner du information om Munkfors kommuns representanter i krisledningsnämnden.

Ledamöter

Mathias Lindquist (S)
Eric Henriksson (S)

Ersättare

Pia Falk (S)
Urban Karlsson (C)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun nås via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Överförmyndarnämnd

Nedan finner du information om Munkfors kommuns representanter i överförmyndarnämnden.

Ledamot

Gunilla Sundqvist (S)

Ersättare

Jörgen Hedeås (C)

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Du kan kontakta alla politiker i Munkfors kommun via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun är kontaktbara via e-post; fornamn.efternamn@munkfors.se