Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du ta del av hur munkfors.se och visitmunkfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver också våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister som behöver åtgärdas.  

Hur tillgänglig är munkfors.se och visitmunkfors.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna munkfors.se och visitmunkfors.se inte är helt tillgängliga. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Se rubriken om webbplatsernas brister och åtgärder längre ned på sidan.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Webbplatserna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister och åtgärder munkfors.se

 • Dokument i pdf och word-format är inte tillgängliganpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller ersätta med tillgänglig e-tjänst.
 • Färgkontrasten är inte tillräckligt hög på webbplatsen.
 • Länktexter använd för flera olika destinationer.
 • Text som bild förekommer på webbplatsen. Vi arbetar just nu med att åtgärda detta.
 • Föreningsregistret går inte att få uppläst via skärmläsarverktyg.
 • På några sidor används en inbäddad tjänst som inte följer tillgänglighetsprinciperna. Det är sidor som visar evenemang samt Facebook-flöde.

Brister och åtgärder visitmunkforsransater.se

 • Det går inte att tabba sig fram i menyer.
 • Webbsidan saknar uppläsningsverktyg.
 • Telefonnummer är inte kodade som telefonlänkar. Detta gör att besökaren inte kan ringa upp numret direkt.
 • Sidomenyerna under huvudsidorna göra, upptäck och bo använder inte rätt h-element. Skärmverktyg läser upp bildernas alt-texter (fotograf och bildbeskrivning)  först istället för att läsa upp rubrik med tillhörande brödtext.
 • Ibland anger webbsidan att anslutningen till webbplatsen inte är säker.
 • Text som bild förekommer.
 • Bilder utan alt-text och beskrivning förekommer.

Hur har vi testat webbplatserna?

Vi granskar regelbundet tillgängligheten på våra webbar, både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av munkfors.se och visitmunkfors.se. Utöver detta har vi arbetat med checklistan som finns på webbriktlinjer.se.
 • Nobox Solutions har gjort en oberoende granskning av munkfors.se via verktyget SiteImprove. Siteimprove gör automatiserade tester av tillgängligheten.

Oskäligt betungande anpassning

Munkfors kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Att se över och tillgänglighetsanpassa dessa dokument är ett omfattande arbete. Kommunen kommer inte att hinna åtgärda allt material innan den 23 september 2020.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Om du behöver ta del av innehåll från munkfors.se och visitmunkfors.se som inte är tillgängligt för dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss för att vi ska kunna hjälpa dig på ett annat sätt. Det gäller även om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Formulär: rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Har du problem att använda delar av webbplatsen? Hjälp oss att åtgärda det genom att berätta för oss vad du har problem med.

Beskriv problemet (obligatoriskt)

Beskriv vilka problem du har att använda vår webbplats. Om det är en särskild sida eller funktion som du inte kan använda vill vi att du berättar det. Försök att så detaljerat som möjligt förklara dina förutsättningar, så vi förstår vad vi behöver förändra.

Din e-post (frivilligt)
Ange din e-postadress om du vill få återkoppling på ditt meddelande.

Bifoga fil (frivilligt)

Om du vill skicka med en skärmbild av de problem du upplever kan du göra det här.

Publicering: 2020-09-21 | Ändrat: 2020-09-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se