Kommunens folkhälsoarbete

Visste du att kommunen har en skyldighet att värna om kommuninvånarnas hälsa? Vi jobbar med grundläggande och lokal samhällsservice så som social omsorg, förskola och skola, renhållning och avfallshantering, vatten m.m.

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hälsotillståndet hos hela befolkningen, det inkluderar både ohälsa och hälsa.

Hälsa enligt WHO (world health organzation) innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och är inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett jämställt och jämlikt samhälle är när det är likvärdigt över alla olika grupper och individer.

Folkhälsa finns inom alla olika aktörer i samhället och på alla olika nivåer. Folkhälsans olika aktörer verkar på nationell-, regional- och lokal nivå. Det finns även övriga aktörer som civilsamhället och näringslivet vilka även de är en del av folkhälsan.

För att skapa en god folkhälsa vill man utjämna klyftor i hälsa hos olika grupper i samhället.

Kommunens folkhälsoarbete

Inom det kommunala ansvaret för folkhälsan ligger merparten av de välfärdstjänster som i flera led påverkar befolkningens hälsa. Kommunen ansvarar för grundläggande och lokal samhällsservice så som social omsorg, förskola och skola, renhållning och avfallshantering, vatten m.m.

Dokument och länkar

Länkar på andra sidor

Vem gör vad inom folkhälsoområdet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt

Förenings- och folkhälsostrateg

Johanna Granroth
0563-54 10 49
johanna.granroth@munkfors.se

Publicering: 2023-09-08 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut