Mänskliga rättigheter

Munkfors kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där det finns lika rättigheter och möjligheter för alla.  Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.

Att varje människa är född med samma värde och rättigheter är utgångspunkten för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är också grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling.

Agera Värmland är en idéburen organisation där Munkfors kommun är medlem tillsammans med de 15 övriga kommunerna i länet. Föreningens ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Agera Värmland driver en av antidiskrimineringsbyråerna i Sverige med uppdrag att förebygga diskriminering. Antidiskrimineringsbyråns uppdrag är att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

En del av Ageras arbete innefattar också förebyggande insatser mot främlingsfientlighet, rasism och våldsbejakande extremism. Detta sker främst genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

Publicering: 2024-07-04 | Ändrat: 2024-07-05
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut