Upphandlingar

Kommuner köper varor och tjänster för flera miljoner årligen. För att alla företag ska ha möjlighet att vara med och konkurrera och lämna anbud, finns det regler i lagen om offentlig upphandling.

Kommunens övergripande mål med en upphandling är förse verksamheterna med hållbara och kvalitetssäkrade varor och tjänster.

Mer information om våra pågående upphandlingar

Kontakt

Petra Karlsson, upphandlingsansvarig
Telefon: 0563-54 12 08
Mail: petra.karlsson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2018-02-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se