Upphandlingar

Kommuner köper varor och tjänster för flera miljoner årligen. För att alla företag ska ha möjlighet att vara med och konkurrera och lämna anbud, finns det regler i lagen om offentlig upphandling.

Munkfors kommun annonserar alla pågående upphandlingar, över direktupphandlingsgränsen som är 586 907 kronor, via en elektronisk databas som Kommers Annons ansvarar för. Detta i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Ibland annonserar även kommunen direktupphandlingar via Kommers.

Vill du bli kommunens leverantör?

Kommunen sammanställer ett förfrågningsunderlag som annonseras ut in Kommers, en nationell databas för publicering av offentliga upphandlingar.  I förfrågningsunderlaget finns allt underlag som krävs för att lämna anbudet.

Upphandlingsunderlaget rekvireras och hämtas av leverantören själv. För att hämta upphandlingsunderlaget och för att lämna anbud måste du registrera dig kostnadsfritt på Kommers.

Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag.

Så här går det till att lämna anbud

Det finns flera formella krav som ditt anbud måste uppfylla för att bli utvärderat. Vi lämnar följande råd till dig som ska lämna anbud till kommunen:

  • Börja skriva anbudet så tidigt som möjligt
  • Ställ frågor till ansvarig upphandlare om något är oklart
  • Synpunkter på förfrågningsunderlaget ska inlämnas snarast möjligt för att kunna påverka
  • Följ förfrågningsunderlagets struktur
  • Använd eventuella svarsmallar som finns i anbudet
  • Upphandlingsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som per sista anbudsdag ligger i upphandlingsannonsen på Kommers
  • Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt upphandlingsunderlag enligt ovan erhållits

Kontakt

Petra Karlsson, upphandlingsansvarig
Telefon: 0563-54 12 08
Mail: petra.karlsson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-05-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se