Logotyp

Upphandlingar

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommun annonserar alla pågående upphandlingar, över direktupphandlingsgränsen som är 586 907 kronor, via en elektronisk databas som Kommers Annons ansvarar för. Detta i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Ibland annonserar även kommunen direktupphandlingar via Kommers.

Vill du bli kommunens leverantör?

Kommunen sammanställer ett förfrågningsunderlag som annonseras ut in Kommers, en nationell databas för publicering av offentliga upphandlingar.  I förfrågningsunderlaget finns allt underlag som krävs för att lämna anbudet.

Upphandlingsunderlaget rekvireras och hämtas av leverantören själv. För att hämta upphandlingsunderlaget och för att lämna anbud måste du registrera dig kostnadsfritt på Kommers.

Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag.

Så här går det till att lämna anbud

Det finns flera formella krav som ditt anbud måste uppfylla för att bli utvärderat. Vi lämnar följande råd till dig som ska lämna anbud till kommunen:

Kontakt

Petra Karlsson, upphandlingsansvarig
Telefon: 0563-54 12 08
Mail: petra.karlsson@munkfors.se