Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll innebär att du som äger en fastighet själv ska kontrollera att du följer gällande regler och att det inte uppstår olägenheter för hyresgäster och andra. 

Som fastighetsägare måste ha en god kunskap om regler som rör byggnader och skötsel av fastigheter. Du måste också ha tydliga och bra rutiner för att kunna ha kontroll över alla olika aspekter.
Ofta får du också ekonomiska fördelar av att ha bra egenkontroll för din fastighet, inte minst genom att en bra skött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en illa skött fastighet.

Regelbunden egenkontroll och dokumentation

Genom att göra regelbundna kontroller och ha tydliga rutiner kan du minimera dina kostnader. När du vet vem som ska göra vad i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan du ofta begränsa problemen och undvika oväntade kostnader. Du får också en bättre framförhållning vad gäller stora och oundvikliga kostnader, till exempel för stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem.

En väl genomtänkt dokumentation underlättar för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentationen gör det lättare att lära upp nyanställda och säkerställer också att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är också en god hjälp när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se 

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2020-09-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se