En vuxen man och ett barn sitter på en brygga och metar.

Vatten och avlopp

Bor du i Munkfors tätort omfattas du i de flesta fall ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Munkfors kommun hanterar driften av de allmänna anläggningarna för vatten samt avlopp.
I december 2008 fastställde kommunfullmäkte Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) i Munkfors kommun.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-05-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se