Solenergi

Munkfors kommun lämpar sig bra för produktion av solel och solvärme på många platser.

Installation av solceller har under de senaste tio åren rasat till cirka en fjärdedel. Detta har gjort att solenergi börjar bli lönsamt även här i Sverige som har relativt låga elpriser. Ingen vet hur utvecklingen på elpriset kommer att vara om fem eller tio år men troligen inte billigare.

Dessutom är solenergi en förnybar energikälla som inte ger några utsläpp. Det blir alltså inte bara en vinst rent ekonomiskt på sikt utan även en vinst för vårt klimat.

Tänk på

Den som är intresserad av att sätta upp solceller på sin villa har några viktiga saker att tänka på innan installationen:

 • Börja med att se över din elanvändning, speciellt under sommarmånaderna. Statistik kan du få av ditt nät- eller elhandelsbolag.
 • Din huvudsäkring får vara högst 63 ampere, för att vara mikroproducent. Om du vill vara mikroproducent styr förbrukningen hur stor anläggningen du kan installera. Per kalenderår måste du ha köpt mer el än vad du sålt till sitt elhandelsbolag.
 • Har din fastighet en lämplig plats att installera solceller på? Kolla gärna in kommunens solkarta för att få en grov uppskattning.
 • Kontakta kommunens miljö- och byggförvaltning för att ta redan på om det krävs bygglov.
 • Kontakta ditt nätbolag för att kontrollera nätägarens tekniska krav på en solcellsanläggning, vilket installatören hjälper dig med.
 • Ta kontakt med några olika installatörer och jämför priser och utrustning. Ta gärna referenser så vet du om andra varit nöjda med de aktuella installatörernas arbete.
 • Glöm inte att söka solcellsstöd eller använda ROT-avdraget. Det går dock inte att utnyttja båda.
 • För att få sälja el behöver du momsregistrera dig. Gå in på Skatteverkets webbplats och läs mer.
 • När installationen är klar ska du skriva avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel. Ta kontakt med flera elhandlare eftersom priset kan variera stort.
 • Från och med den 1 januari 2015 får alla som har mikroproduktion av förnybar el en skattereduktion för den el som de levererat in på nätet. Då får man tillbaka 60 öre/kWh.
  Allt står förtryckt i din deklaration som du sedan gör avdrag för.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2016-12-19 | Ändrat: 2021-07-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se