Kemikalier

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag.

För en hållbar utveckling behöver vi se till att vi har en smart och effektiv kemikaliehantering.
Många av de kemiska produkter vi använder kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Vi måste försöka undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier och ersätta dem med produkter som är mindre farliga.

Kemikalier i hemmet

Idag använder vi ett stort antal produkter som innehåller kemikalier i våra hem, till exempel rengöringsmedel, tvättmedel, sköljmedel, hygienartiklar med mera. Även andra varor som man kanske inte i första hand tänker på som innehåller kemiska ämnen och produkter är till exempel tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummi, myggspiraler, plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.

Även om varje produkt för sig har en liten påverkan på människors hälsa och miljö blir miljöbelastningen stor på grund av mängden. Använd därför inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt.

Olika märkningar

För den enskilde konsumenten är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. På Konsumentverkets oberoende vägledning ”Hallå konsument” kan du läsa mer om vad de olika märkningar står för.

Inga kemikalier i avloppen och soptunnan!

Allt som du häller i avloppet kan påverka miljön eller till och med orsaka allvarlig skada på människors hälsa. Vissa kemikalier kan till exempel ta död på nödvändiga bakterier i reningsverkens och det enskilda avloppets reningsprocesser. De kan även anrikas i reningsverkens slam och göra slammet giftigt.

Samma sak gäller hygienartiklar som två och hårdvårdsprodukter. Försök välja miljömärkta produkter och häll aldrig kemikalierester i avloppet eller  i soptunnan. Lämna istället in dem till Änghedens återvinningscentral.

Tips för en kemikaliesmartare vardag

  • Välj miljömärkning. Olika miljömärkningar ställer olika höga krav, ta därför reda på vad märkningen står för.  Svanen-märket och Naturskyddsföreningens Bra miljöval är två miljömärkningar som kan hjälpa dig att välja mindre miljöfarliga produkter.
  • Använd inte mer kemikalier än du behöver,  följ doseringsanvisningarna.
  • Titta efter varningsmärkningen på farliga kemiska produkter och förvara produkterna oåtkomligt för barnen.
  • Varor utanför EU kan innehålla hälsoskadliga ämnen. Därför är det bra att ta reda på om en vara som du vill köpa över nätet är tillverkad för att kunna få säljas i EU.
  • Du har rätt att få information av den som säljer varan om en vara innehåller ett särskilt farligt ämne.
  • Använd varor som de är tänkta att användas.  Till exempel bör man inte låta barn suga på nycklar eller mobiltelefon eftersom de kan få i sig farliga kemiska ämnen som bly och flamskyddsmedel.
  • Ha god ventilation och håll dammet borta från rum där små barn kryper och leker.
  • Tvätta nya textilier innan du använder dem för första gången.  I framställningen  av textilier tillsätts vissa kemikalier för att ge färg, flamskydd och impregnering.
  • Undvik antibakteriellt behandlade varor. De antibakteriella ämnena försvinna vanligen ut i sköljvattnet redan vid de allra första tvättarna men hamnar då i miljön där de kan orsaka skada.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2020-06-04 | Ändrat: 2020-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se