Hoppa till huvudinnehåll

EU-projekt för landsbygdsutveckling

Munkfors kommun har via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling förbättrat de biologiska och kulturella värdena på fastigheten Hagalund 1:11.

Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) är ett stöd som syftar till att utveckla de biologiska och kulturella värdena på Munkfors kommuns fastighet Hagalund 1:11. Klippning av underväxande bestånd samt röjning har utförts för att skapa en öppenhet i området där det äldre beståndet framträder och tar plats. Ris efter åtgärder har avlägsnats från området. Genom området går en vältrampad stig som är mycket välbesökt.

Syftet med åtgärderna har varit att skapa en öppenhet samt att bevara det gamla beståndets tallar och lövträd.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kartbild som visar området som berör Hagalund 1:11.

Bild: fastigheten Hagalund 1:11.

Publicering: 2020-11-06 | Ändrat: 2020-11-06
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se