Gator och vägar

Verksamheten för service ansvarar för alla kommunala gator och gatubelysning.

Skötsel av gator och vägar innebär bland annat snöplogning, halkbekämpning, sandupptagning och asfaltsarbete samt hyvling av grusvägar.

Alla vägar i kommunen är inte kommunala. De allmänna vägarna samt länsvägar är det Trafikverket som ansvarar för.

Vissa vägar är också enskilda vägar som varken staten eller kommunen är väghållare för. Munkfors kommun betalar inte ut något bidrag för underhåll och drift av enskilda vägar.

Gatubelysning

Om gatubelysningen är trasig ansvar kommunen för att åtgärda det. Verksamheten för service ser över gatubelysning på gator och vägar i Munkfors kommun två gånger om året.

Upptäcker du exempelvis en trasig belysning eller en påkörd stolpe så kan detta felanmälas till kommunen. Trasig belysning som påverkar trafiksäkerheten eller elsäkerheten prioriteras. Du anmäler detta via vår e-tjänst för felanmälan.

Parkering

Parkering gratis på kommunal gatumark. Vanligtvis kan du parkera på kommunal gatumark i 24 timmar utan att behöva flytta på bilen.

Om det inte är okej att parkera i 24 timmar så ser du det genom att det är skyltat. Dag före söndag eller helgdag går det dock bra att parkera längre än 24 timmar.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-02-16
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut