Renhållningsordning

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska det finns en renhållningsordning för varje kommun.

En renhållningsordning ska bland annat innehålla föreskrifter och riktlinjer för hantering av avfall inom kommunen.
Sunne, Torsby och Hagfors och Munkfors kommuner har gemensamma föreskrifter för avfallshantering.
Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering.

I renhållningsordningen kan exempelvis fastighetsinnehavare eller verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som åvilar olika aktörer.
Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall. Föreskrifterna är även en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa (avgift för sophämtning) samt en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Förutom föreskrifter och riktlinjer ska en renhållningsordning även innehålla en avfallsplan. I avfallsplanen ska det finnas uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Publicering: 2016-02-15 | Ändrat: 2020-10-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se