Färdtjänst

Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem för personer som har avsevärda svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Du som har avsevärda funktionshinder och därigenom har svårt att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer kan få hjälp via färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska vara bestående minst tre månader. Transporter sker oftast med taxifordon där kommunen subventionerar den resandes egenavgift.

Hur får jag färdtjänst?

Färdtjänst beviljas efter en individuell prövning. Det innebär att kommunens färdtjänsthandläggare, som i Munkfors kommuns fall är Värmlandstrafik, oftast gör ett hembesök hos den sökande. Vid oklara ärenden kan även läkarintyg begäras in. Om behov av specialfordon fordras beslutar färdtjänsthandläggaren om detta. I vissa fall kan det vara nödvändigt med ledsagare och även detta beslutar färdtjänsthandläggaren om.

Enbart bristande tillgång till kollektivtrafik eller hög ålder är inte en grund för färdtjänst. Du kan få färdtjänst till/från närmaste busshållplats för vidare transport med kollektivtrafiken.

Färdtjänsttillstånd

Färdtjänsttillståndet är tidsbegränsat och begränsningen kan vara från tre månader upp till två år. Därefter gör färdtjänsthandläggare en omprövning av färdtjänsttillståndet. Du får resa med färdtjänst obegränsat antal gånger inom Värmlands län.

Var får man resa?

Du får resa med färdtjänst för inköps-, service- och fritidsresor. När det gäller resor till vårdcentral, sjukhus eller liknande är det patientresor du ska använda dig av. Vid varje färdtjänstresa år det avsatt fem minuter per resenär för kringservice. Det kan exempelvis vara hjälp in i bostaden eller taxibil eller bärhjälp av matkassar. Resa med riksfärdtjänst ansöker du om separat hos färdtjänsthandläggaren och ansökan bör vara inne minst 14 dagar före avresedatum.

Hur lång tid tar handläggningen?

Målsättningen är att en färdtjänstutredning inte ska ta längre tid än tre veckor efter ansökan kommit in. Efter att beslut är fattat får du ett skriftligt besked om du får färdtjänst eller inte. Om du inte får färdtjänst kan du överklaga beslutet vid Förvaltningsrätten. Du får information om hur du överklagar i samband med beslutet.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Värmlandstrafiks färdtjänsthandläggare

Telefon: 0771-32 32 00
E-post: fardtjanst@varmlandstrafik.se

Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-10-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se