Nedskräpning

Nedskräpning är ett enkelt och konkret miljöproblem som alla kan vara med och lösa. Vi har ett väl utbyggt avfallshanteringssystem där man kan lämna alla typer av avfall vid våra återvinningscentraler. Det kan vara alltifrån glas, plast, kläder och skor till skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall. Trots detta ökar nedskräpningen av vår natur.

Nedskräpning innebär att avfall slängs och lämnas på platser där det inte hör hemma. När avfall sprids i vår natur och stadsmiljö kan det orsaka olägenheter för människor, djur och växter och orsaka föroreningar och risk för hälsa.

Straffbart

Enligt miljöbalkens bestämmelser är nedskräpning straffbart. Även plan- och bygglagen reglerar nedskräpning med krav om att tomter ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Du som skräpar ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter dig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter eller i allvarligare fall fängelse.

Klagomål om nedskräpning

Vid klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem fastighetsägaren är kan du vända dig till miljö- och bygg förvaltningen i Forshaga.

Nedskräpning kring återvinningsstationen anmäls i först hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Tipsa oss
Hittar du sopor, skräp eller skrotbilar på kommunal mark, berätta gärna detta för oss. Använd vår e-tjänst för felanmälan.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se