Nedskräpning

Nedskräpning är ett konkret miljöproblem som alla kan vara med och lösa.

Vi har ett väl utbyggt avfallshanteringssystem där man kan lämna alla typer av avfall vid våra återvinningscentraler.
Det kan vara alltifrån glas, plast, kläder och skor till skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall.
Trots detta ökar nedskräpningen av vår natur. Nedskräpning innebär att någon slänger avfall på platser där det inte hör hemma. När avfall hamnar i vår natur och stadsmiljö kan det orsaka olägenheter för människor, djur och växter samt orsaka föroreningar och risk för vår hälsa.

Nedskräpning är straffbart

I miljöbalken ( 1998:808) finn bestämmelser om att nedskräpning är straffbart. Även plan- och bygglagen (2010:900) reglerar nedskräpning med krav om att fastighetsägare ska hålla sina tomter  i vårdat skick. Detta betyder alltså att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Du som skräpar ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter dig. Vid misstanke om brott lämnar kommunen ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter eller i allvarligare fall fängelse.

Klagomål om nedskräpning

Vid klagomål om nedskräpning bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem fastighetsägaren är kan du vända dig till miljö- och bygg förvaltningen i Forshaga.

Tipsa oss

Hittar du sopor, skräp eller skrotbilar på kommunal mark, berätta gärna detta för oss.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra sidor

Kontakta oss

Miljö- och byggförvaltningen

Du når handläggarna på miljö- och byggförvaltningen genom att ringa till växeln på Forshaga kommun. Handläggarna har telefontid mellan 10:00-12:00 måndag och onsdag till fredag.

Telefon: 054- 17 20 00
E-post: mbn@forshaga.se

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2020-09-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se