Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Som huvudregel kan det sägas att alla hushåll är skyldiga att lämna hushållsavfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Men det finns undantag från huvudregeln. Om du till exempel ska på långresa eller kanske jobba utomlands ett år så kan kommunen medge dig uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Kravet för att du ska kunna tillämpa undantaget är att din fastighet inte kommer vara nyttjad under en viss tid. För ett permanent boende gäller en sammanhängande tid om minst 12 månader. För fritidshus gäller motsvarande krav minst hela hämtningssäsongen. I Munkfors kommun är hämtningssäsongen för fritidshus från vecka 20 till vecka 37.

Ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ansöker gör du via blanketten ”Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall” som du kan fylla i direkt på webben och skriva ut. Glöm inte att skriva under ansökan!
Du måste lämna in ansökan till kommunen senast en månad före uppehållsperiodens start.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen

När du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som inte utgör olägenheter för människors hälsa och miljö kan du ansöka om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen. Därefter kan du bli befriad från skyldigheten att lämna sopor till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Kontakta kundtjänst för mer information.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Kundtjänst

Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: 09:00-12:00 måndag till torsdag
E-post: ekonomi@munkfors.se

Publicering: 2019-09-05 | Ändrat: 2020-12-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se