Ekokommun

Munkfors kommun har sedan 1993 varit medlem i nätverket Ekokommuner.

Sedan 1995 är nätverket en förening; Föreningen Sveriges Ekokommuner. Kommunerna i föreningen strävar gemensamt mot det Hållbara samhället där vi inte förbrukar mer resurser än vad naturen och människan kan hantera på lång sikt.

Vad gör Munkfors kommun som ekokommun?

  • Kommunfullmäktige har antagit en miljöpolicy.
  • Kommunfullmäktige redovisar regelbundet ett miljöbokslut för verksamheten, sedan 2010 som en del av kommunens årsredovisning.
  • Utbyggnaden av biobränslebaserad energi har varit framgångsrik, Munkfors Energi AB förser större delen av tätorten samt 80 procent av kommunens lokaler med miljövänlig energi för uppvärmning. Under åren 2002-2004 beviljade kommunen bidrag till de kommuninvånare som valde att installera pelletsutrustning eller ackumulatortankar samt till de som valde att ansluta sig till fjärrvärmen utifrån ett bidrag från Naturvårdsverket. Kommunen använder endast en kubikmeter olja för uppvärmning per år.
  • Munkfors Energi AB har 2011-2012 investerat i en ny biobränslebaserad elproduktion.
  • Verksamheten service håller fortlöpande på med översyn av lokaler och utrustning för att minska energiåtgången och för att uppnå det långsiktiga målet om ett klimatneutralt Munkfors 2030.
  • Vi har under flera år miljödiplomerat småföretag och kommunala verksamheter tillsammans med Region Värmland. Systemet vi använder är anslutet till och godkänt av Svensk miljöbas.
  • Vi engagerar oss i etisk handel genom vår utmärkelse som Fairtrade City sedan 2006.
  • En del av kommunens vision är Hållbara Munkfors- Ransäter, en tydlig inriktning mot ett ekologisk hållbart samhälle.
  • Vi har även inrättat ett kommunalt naturreservat, Hästskoholmen, som ligger i närheten av forsen och gamla bruksområdet.
Publicering: 2016-01-15 | Ändrat: 2020-09-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se